Dom

Od 5 do 8 maja 2022 r. po raz pierwszy odbędzie się plenerowy festiwal teatrów lalek „B.LEBEN” z gościnnymi występami z Niemiec i Polski. Przez weekend na ulicach i placach Budziszyna prezentowane będą bezpłatnie fascynujące spektakle, parady z udziałem muzyków i lalkarzy, urzekające przedstawienia lalkowe i niezwykłe formaty teatralne dla małych i dużych.

“B.LEBEN” – wymawiane “be lejben”- to nazwa plenerowego festiwalu teatrów lalek, który Niemiecko-łużycki Teatr Ludowy chce teraz organizować regularnie w Budziszynie, za każdym razem z innym partnerem narodowym.
W tym roku jest nim kraj sąsiadujący, czyli Polska, zgodnie z obecnym niemiecko-polskim projektem „Zusammen in die Zukunft – Razem w przyszłość!”, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Polska – Saksonia. Partnerami projektu są Centrum Kultury Jelenia Góra i Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH. Festiwal jest również wspierany finansowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej SdpZ.

Podczas tego międzynarodowego wydarzenia wiele ożywi się wiele rzeczy: przede wszystkim oczywiście lalki, ponieważ ożywianie martwej materii jest właśnie wielką sztuką lalkarstwa. Dzięki tej szczególnej umiejętności jednocześnie ożywia się coś drugiego: miasto Budziszyn ze swoimi plenerami– nazwa miasta jest nawet dyskretnie ukryta w tytule festiwalu. Jest jeszcze trzecia rzecz, która powinna się ożywić: wymiana. Wymiana między pracownikami kultury a obywatelami, między młodszymi i starszymi, między Budziszynem a innymi miastami i państwami. Pociąganie za sznurki i splątane nici należą nie tylko do teatru lalek, ale także do intencji festiwalu – nawet jego logo, bawi się nićmi.

Aktualności: